Reglement Nordlandscupen 2017

1. Klubber

Nordlandscupen kjøres mellom klubbene
NMK Rana, NMK Grane, NAF Salten og NMK Brønnøy

2. Klasser

Nordlandscupen kjøres i Åpen klasse, Dame klasse og Junior klasse

3. Cup lister

Stillingen i Nordlandscupen følges opp poengmessig av NMK Rana, kopi av
RESULTATLISTEN skal sendes av arrangørklubbene etter endt stevne.
SENEST DAGEN ETTER LØPET. Listene skal sendes som Word eller Excel
fil på e-post til representant for NMK Rana, som sørger for oppdatering av
Nordlandscupen. m.a.p@online.no

4. Nordlandscupen kjøres:

Runde Dato Bane Klubb

1&2 20-21 Mai Røssvoll NMK Rana
3&4 03-04 Juni Vedal NMK Brønnøy
5&6 17-18 Juni Svenningdal NMK Grane
7&8 01-02 Juli Dråvika NAF Salten
9&10 29-30 Juli Vedal NMK Brønnøy
11&12 12-13 Aug Røssvoll NMK Rana
13&14 26-27 Aug Dråvika NAF Salten
15&16 09-10 Sep Svenningdal NMK Grane
17 Finale23 Sep Vedal NMK Brønnøy

5. Løpsavvikling

Nordlandscupen kjøres på tid, 3 innledende omganger hvorav de 2 beste
kvalifiserer for finaler. Innledende omganger kjøres på minimum 3 runder.
Finalene kjøres på minst 5 runder. Det kjøres finaler etter antall startende: Kun
A-finale ved inntil 10 deltakere, A og B-finale ved 11-20 deltakere samt A, B og
C-finale ved 21 – 30 stk. Fra 31 deltakere og oppover kjøres også D-finale.
Beste oppnådde tid rangeres først ved lik poengsum.
Det kan kjøres på poeng når man ikke kan kjøre på tid.

6. Avvikling av helgen

Klubbene skal legge til rette for sosialt aktivitet etter hvert løp.

7. Antall tellende løp

Det kjøres 17 løp i nordlandscupen hvor 13 løp er tellende
Hvis et løp må avlyses, trekkes det like mange ifra på tellende runder.

8. Tekniske problemer

Deltagere som på grunn av åpenbare tekniske problemer ikke rekker å stille til
start i oppsatt heat, kan ved henvendelse til leder på startflate få tilbud om å
starte i et senere heat. Leder på startflate sjekker med sekretariat om dette lar
seg gjøre. Dette skal meldes fra om så tidlig som mulig, helst før pausen
mellom heat er over.

9. Poengberegning

100 – 85 – 75 – 70 – 65- 60- 55 – 54 – 53 – 52 – osv.
Ved poenglikhet telles antall førsteplasser, andreplasser osv. Ved fortsatt
likhet rangeres den beste i det siste løpet først.
For å få poeng i Nordlandscupen må man stå på resultatlisten og fulført
minimum en omgang.
Kjører man på engangslisens kommer man ikke med på resultatlisten
I finale er det 40 ekstra poeng
Eksempel. 140-125-115-110-osv.

10. Startavgift

Åpen kr. 500,-
Dameklasse kr. 500,-
Junior kr. 250,-
Etteranmeldingsgebyr kr. 200,- ALLE KLUBBER SKAL KREVE DETTE

11. Påmelding

Påmelding gjøres på arrangør klubbens hjemmeside.
Påmeldingsfristen er da 4 dager før løpsdagen.
I startavgiften inngår to billetter – en til fører og en til mekaniker. Ønskes flere
inn i depot må det løses vanlig billett for resterende personell.(Juniorer og
trenings førere får bare en billett)
Påmelding i flg. NSR.

12. Premiering enkelt runder:

De 6 beste i Åpen klasse
De 6 beste i Dame
De 6 beste i Junior

13. Premiering sammenlagt

De 6 beste i Åpen
De 6 beste i Dame
De 6 beste i Junior
Åpen: 1.plass kr. 7.000,- 2.plass kr. 2.000,- 3.plass kr. 1.000,-
Dame: 1.plass kr. 6.000,- 2.plass kr. 2.000,- 3 plass kr. 1.000,-
Junior: 1.plass kr. 4.000,- 2.plass kr. 2.000,- 3.plass kr. 1.000,-
Fører som har poeng i mindre enn 13 løp får halvert premie summen.
Hvis et løp må avlyses, trekkes det like mange ifra på tellende runder.

14. Cup avgift for klubber

Klubbene betaler kr.1700,- pr. løp (avgiften er for: sammenlagt cup premier,
penge premier og cup avgift til NBF) Avgiften overføres til finale klubben etter
endt stevne. SENEST UKEN ETTER LØPET!
OBS! Skulle en arrangør være nødt til å stryke en runde er denne arrangøren
likevel pliktig til å betale vedtatte beløp inn til premiepotten, så fremt ingen
annen arrangør overtar stevnet.
Eventuelle underskudd/overskudd deles på klubbene.
Cup avgiften betales og sendes inn til godkjenning av finale klubben. Dette må
gjøres hvert år.

15. Cup møte for neste års cup

På finale dagen skal det avholdes cup møte for neste sesong.
Datoer skal være fastsatt til da.